panorama3

Protest Zonneveld langs de Groenewoudseweg te Cothen                   

De grondeigenaren, BHM Solar en de Gemeente Wijk bij Duurstede willen graag dat er binnenkort een zonneveld wordt gerealiseerd langs de Groenewoudseweg te Cothen. BHM Solar / de grondeigenaren mogen het project Zonneweide Rijnsloot van de Gemeente Wijk bij Duurstede verder uitwerken en een omgevingsvergunning aanvraag indienen.

De buurt (ook bewoners van de boerderij Groenewoudseweg 2 en 4) en onwonenden en vele inwoners van Cothen zijn het hier absoluut NIET mee eens en willen hier protest tegen aantekenen.

Wilt u samen met ons protest aantekenen?  Klik op het onderstaande formulier print het uit en onderteken dan deze petitie (1 per adres). Vul uw naam, adres e.d. in en e-mail dit formulier z.s.m. naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of deponeer in de brievenbus aan de Groenewoudseweg 2 te Cothen

Wij sturen de getekende exemplaren door naar de gemeente WIjk bij Duurstede.

modelpetitie

TOELICHTING

 • Burgerpanel 2019
  De gemeenteraad heeft in december 2019 het beleid voor de aanleg van zonnevelden vastgesteld. Daarvoor zijn de resultaten uit het burgerpanel dat in 2019 haar bevindingen heeft gegeven van belang geweest. Het kansrijke gebied is bepaald rond Cothen (waar reeds een zonneveld was gepland) tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is in het burgerpanel niet een specifiek standpunt bepaald voor de gebieden die grenzen aan de woonwijk van Cothen en de Groenewoudseweg. Er was daarnaast over dit gebied binnen het burgerpanel, ook vanwege de agrarische waarde van de gronden, geen eensluidend standpunt. Men heeft uiteindelijk aangegeven dat er wel een sterke voorkeur voor zonnevelden langs het Amsterdam-Rijnkanaal is. 
  De communicatie van de gemeente is onduidelijk ten aanzien van de berichtgeving over de plannen bij Cothen. De aanduiding “buitengebied Cothen” is onvoldoende specifiek gebleken. Een kaartje van het hele Kromme Rijngebied met kleurtjes is de enige verwijzing naar het zonneveld langs de Groenewoudseweg.  

 • De scoringscommissie
  De commissie heeft op grond van de ingediende projectplannen en de resultaten uit het burgerpanel het zonneveld van 9 ha. langs de Groenewoudseweg met 90 punten gewaardeerd. Het zonneveld van 20 ha. langs het ARK had een score van 60 punten gekregen en is daarmee door de gemeente niet gehonoreerd voor uitwerking en op de wachtlijst geplaatst.
  Sommige onderdelen in de ingediende projectplannen kunnen met geringe aanvullende inspanning en het huidig inzicht alsnog tot andere scores leiden. Bijvoorbeeld als het gaat om meervoudig landgebruik, participatie, financiële participatie en garanties voor opruimplicht. Kortom de gemeente heeft zeer subjectief gehandeld en niet objectief geoordeeld over de haalbaarheid van plannen.
 • De omwonenden zijn een petitie gestart in Cothen. Uit de reacties blijkt dat de plannen van het zonneveld aan de Groenewoudseweg nauwelijks bekend zijn.

 

We gaan deze zomer door met ons protest! De gemeente heeft blijkbaar meer tijd nodig om de door ons opgevraagde documenten aan ons te sturen..
Er is veel commentaar, ook vanuit de politiek op het besluitvormingsproces rond het zonneveld aan de Groenewoudseweg.
BHM Solar wil graag een 2e gesprek met ons en heeft het plan om bijeenkomsten te organiseren en contact te leggen met inwoners van Cothen. We zullen massaal verzet moeten blijven tonen om ons doel te kunnen bereiken!
grweg2

Foto petitie aanbieden.010720  

Ruim 700 handtekeningen: er is aantoonbaar géén draagvlak voor een zonnepark langs de Groenewoudseweg in Cothen!

Jorika van Eck en Dora Jongerius hebben opnieuw namens Cothen petities aangeboden aan wethouder Hans Marchal; de teller staat nu op 704 getekende petities per adres, van de 1.135 huishoudens in Cothen!!! Zowel de meerderheid van de huishoudens van Cothen als de omwonenden zijn tegen en hebben de petitie tegen dit zonnepark langs de Groenewoudseweg massaal getekend. Hierin bevestigen de ondergetekenden ook dat ze géén stroom wensen af te nemen van dit zonnepark in geen enkele vorm of hoedanigheid, maar mogelijk wel van een andere locatie.

We zijn wel voor verduurzamen, maar niet op deze locatie: dit is voor ons ‘’heiligdom’’!

Wij hebben BHM Solar in een persoonlijk gesprek gemeld, dat wij van harte hopen dat ze iets doen met het feit dat er aantoonbaar géén draagvlak is. Er is verder tot op heden nog geen overleg geweest tussen BHM Solar en de inwoners van Cothen en omwonenden en wij zullen alles is het werk stellen om te voorkomen, dat hier een zonnepark komt! Wij roepen iedereen op, die deze petitie heeft getekend om van zich te laten horen en ook op bijeenkomsten die BHM Solar mogelijk zal organiseren, duidelijk aan te geven dat dit zonnepark er niet mag komen.Verder zegt Gemeente Wijk bij Duurstede dat zij het vragenformulier van Gemeente Barneveld hebben toegepast. Barneveld heeft echter besloten op basis van geen draagvlak ook geen zonnepark te realiseren, dus zou ook hier de uitkomst van de Gemeente Wijk bij Duurstede moeten zijn, dat dit zonnepark géén doorgang kan en mag vinden!Help ons dit mooie en unieke stukje Cothen hoe dan ook te behouden en teken onze petitie: www.groenewoudsewegcothen.nl

ecb9b6e8 3712 4c96 b3bf c3b001130997

COTHEN Geen zonnepark langs de Groenewoudseweg! Met die boodschap overhandigden Jorika van Eck en Dora Jongerius op 14 mei 304 getekende petities aan wethouder Hans Marchal. Niet alleen zij als omwonenden, maar ook veel inwoners van het dorp zijn tegen de aanleg van een zonnepark op deze locatie. Het gebied van 9 ha omvat het gebied langs het wandelpad bij de sportvelden, Tarweveld, de Rijnsloot en de Groenewoudseweg. BHM Solar heeft een jaar de tijd om de plannen uit te werken en een vergunning aan te vragen.

Lees het artikel van Ali van Vemde in het AD

Eind 2019 werd bewoners en omwonenden van de Groenewoudseweg Cothen duidelijk dat de gemeente niet alleen een zonneveld aan de zuidkant van Cothen had goedgekeurd maar dat de gemeente ook een verzoek voor een zonneveld met zonnepanelen in het weidse landschap langs de Groenewoudseweg en naast en achter de karakterisieke boerderij heeft goedgekeurd.

Waarom waren wij verrast?

De gemeente heeft in 2019 na een oproep een burgerpanel (ca. 30 personen) geraadpleegd over de aanleg van zonnepanelen in het gehele Kromme Rijngebied. Daarbij was niet alleen het gebied ten zuiden van Cothen gemarkeerd, maar ook de gronden langs Cothen en de Groenewoudseweg. Het burgerpanel was volgens de rapportage verdeeld in haar besluitvorming over dit gebied, maar sprak een duidelijke voorkeur uit voor zonnepanelen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

 

 Schermopname 547

 

De gemeente geeft aan dat het beleid voor het goedkeuren van plannen voor zonnevelden wordt beoordeeld op twee zaken: Haalbaarheid en score volgens de scorelijst.

In januari 2020 hebben bewoners en omwonenden van de Groenewoudseweg een bezwaar gestuurd aan het College van Wijk bij Duurstede  en aangegeven dat men tegen de aanleg is van een zonneveld met zonnepanelen langs de Groenewoudseweg en Cothen. 

Eind januari 2020 was de sluitingsdatum voor het indienen van de projectvoorstellen door initiatiefnemers. 

In februari 2020 hebben de bewoners en omwonenden een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Daarin heeft de gemeente gevraagd om het bezwaar in te trekken omdat dit niet ontvankelijk was.  Dat hebben de bewoners gedaan en aangegeven dat de bezwaren er wel blijven.

De gemeente heeft niets gedaan met die bezwaren. In april 2020 presenteert de gemeente de uitslag van de scorelijst op de ingediende projectvoorstellen van de verschillende zonnevelden. Tot onze verrassing scoorde het project aan de Groenewoudseweg het hoogst aantal punten (90). Een alternatief project langs het Amsterdam-Rijnkanaal van 20 ha. is op de wachtlijst geplaatst omdat het 60 punten scoorde. Wij hebben de beoordeling door de gemeente bekeken en dat levert alleen maar zeer veel vragen op waarom toch niet voor dit alternatief is gekozen. 

Inmiddels is een petitie gestart in Cothen tegen de aanleg van zonnepanelen aan de Groenewoudseweg die breed gedragen wordt door de inwoners van Cothen.