panorama3

Geen zonnepark aan de Groenewoudseweg Cothen

Wijk bij Duurstede, 20 september 2020.  artikel DitIsWijk.nl

Gerard Migchels (CDA) en Jeroen Brouwer (SP) steunen het verzet van meer dan 700 Cothenaren tegen een zonnepark aan de Groenewoudseweg in Cothen. Gezamenlijk dienen ze daarom komende dinsdag een motie in dat oproept om geen omgevingsvergunning te verlenen aan een zonneveld op die locatie. Eenvoudigweg omdat er totaal geen draagvlak is voor een zonnepark op die plek. En er zijn meer dan voldoende en veel betere locaties in de gemeente.

Inwoners Cothen zijn massaal tegen het zonnepark

Er is een initiatief om een zonnepark aan te leggen aan de Groenewoudseweg tegen de dorpskern van Cothen. Burgerparticipatie maakt een belangrijk onderdeel uit van de procedure bij een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark in onze gemeente. De inwoners van Cothen zijn echter massaal tegen een zonnepark op die plek. Dat blijkt uit de meer dan 700 handtekeningen die zijn gezet in de petitie tegen het zonnepark. Gerard Migchels (CDA) en Jeroen Brouwer (SP) concluderen hieruit dat er totaal geen draagvlak is onder de inwoners voor de aanleg van een zonnepark aan de Groenewoudseweg.

Geen omgevingsvergunning verlenen

Gerard Migchels ‘Vanwege het totaal ontbreken van draagvlak dienen het CDA en de SP komende dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin we het college oproepen om geen omgevingsvergunning aan dit zonnepark langs de Groenewoudseweg te verlenen’. Jeroen Brouwer ‘En we roepen ook op om de locatie langs de Groenewoudseweg te verwijderen uit de kansenkaart voor zonnevelden. Zodat deze locatie ook echt definitief uit beeld is voor zonnevelden. Als het gemeentebestuur de inwoners echt serieus neemt, luistert zij naar het overduidelijke afgegeven signaal dat er geen draagvlak is.’

 

De ingediende motie:

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 22-09-2020

Onderwerp: Zonnepark aan de Groenewoudseweg Cothen

De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende/constaterende dat:

  • Er een initiatief is om een zonnepark aan te leggen aan de Groenewoudseweg tegen de dorpskern van Cothen;
  • Dat er nog geen officiële aanvraag om omgevingsvergunning voor de aanleg op de locatie is ingediend;
  • Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel uitmaakt van de procedure bij een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark;
  • De inwoners van Cothen massaal tegen het initiatief zijn; er zijn meer dan 700 handtekeningen gezet in de petitie tegen de komst van een zonnepark op deze locatie;
  • Hieruit geconcludeerd kan worden dat er geen draagvlak is onder de inwoners voor de aanleg van een zonnepark aan de Groenewoudseweg;
  • Op de Kansenkaart Zonnevelden Wijk bij Duurstede nog voldoende kansrijke locaties overblijven om de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente te behalen.

Roept het college op:

  • Door het ontbreken van draagvlak onder de inwoners van Cothen geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een zonnepark aan de Groenewoudseweg in Cothen.
  • De Kansenkaart Zonnevelden Wijk bij Duurstede zodanig aan te passen dat het gedeelte dat langs de Groenewoudseweg is gelegen en tegen de dorpskern van Cothen aanligt wordt aangemerkt als “niet geschikt voor zonnevelden”.
  • Een voorstel voor een gewijzigde Kansenkaart Zonnevelden Wijk bij Duurstede ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Migchels (CDA)

Jeroen Brouwer (SP)