panorama3

 Dora Jorika protestbord

                                                                                              © Foto: William Hoogteyling

AD: Wim van Amerongen 24-09-20, 08:00

Verbeten strijd van woedende Cothenaren tegen zonnepark gaat door: ‘We zijn tot geen enkele concessie bereid’

Actievoerders in Cothen gaan door met hun strijd tegen een zonnepark bij de entree van het dorp, nu de gemeenteraad de stekker niet uit het plan getrokken heeft.

Met stijgende verbazing, woede en verdriet keken de buurtbewoners naar de livestream van de gemeenteraadsvergadering, waarin CDA en SP nu al een eind wilden maken aan de onzekerheid over de aanleg van een zonneweide langs de Groenewoudseweg. Buiten coronatijd zou de publieke tribune in het gemeentehuis bomvol gezeten hebben met briesende Cothenaren; nu waren ze op de livestream aangewezen. Van de negentien raadsleden wilden alleen de acht raadsleden van CDA, SP, WijkNu en Duurzaam Wijk het zonneparkplan nu al afschieten. Voor hen was het heftige verzet van de inwoners van Cothen de belangrijkste reden. Een petitie van buurtbewoners is ondertekend door 704 Cothenaren, goed voor de helft van de huishoudens.

Woordvoerder Dora Jongerius is emotioneel: ,,Of we boos zijn? Dat is heel zacht uitgedrukt. We zijn laaiend. We gaan onverminderd door met onze strijd. We weten dat we sterk staan om deze zonneweide tegen te houden. Eerst overleggen we wat de beste strategie is.’’

Draagvlak

Hoe anders keek Maarten de Vlugt van BHM Solar uit Utrecht naar het scherm met daarop de livestream. Dit bedrijf wil van de 13,5 hectare agrarische grond naast boerderij De Rijnsloot 9 hectare bedekken met zonnepanelen. ,,Ik ben blij dat de motie niet is aangenomen. Ik reken erop dat we nu een eerlijke kans krijgen om ons plan samen met omwonenden uit te werken. Draagvlak is voor ons belangrijk. Wij gaan met de inwoners in gesprek over hun weerstand, angsten en zorgen. Eerst in klein gezelschap, daarna op een bewonersavond. Onze inzet: hoe kunnen we die wegnemen? Waar komen wel en waar geen panelen? Hoe gaan we het park landschappelijk inpassen? Wat gaan we doen met de overblijvende ruimte van 4,5 hectare? Wat wil de buurt? Alles is bespreekbaar. Een speelplaats, een wandelroute, een oplaadplaats voor elektrische fietsen. We horen het graag wat de inwoners willen.’’

Jongerius is laaiend op wethouder Hans Marchal (PCG). ,,Eerst horen we dat alles draait om draagvlak. Als je wilt winnen, moet je ervoor zorgen dat je aantoont dat er geen draagvlak is onder de dorpelingen. Dat was de boodschap waarmee wij aan de slag zijn gegaan: 704 handtekeningen van tegenstanders. En toch is dit zonnepark nog niet van de baan. Heel vreemd. Wat kunnen we nog meer doen?’’

Vergunning

De meerderheid van de gemeenteraad wil BHM Solar de kans geven zijn plan voor een zonnepark verder uit te werken. Daarna wordt beslist of het bedrijf een vergunning krijgt om het weiland naast boerderij De Rijnsloot met zonnepanelen te bedekken. Een van de vele voorwaarden waaraan zo’n plan moet voldoen is dat er draagvlak onder de inwoners moet zijn. Mocht de ondernemer erin slagen aan alle voorwaarden ruimschoots te voldoen behalve het creëren van draagvlak, dan mag de gemeente volgens wethouder Marchal de vergunning niet weigeren.

Jongerius is hier furieus over: “Te gek voor woorden. Het moge duidelijk zijn: wij zijn tot geen enkele concessie bereid.” Volgens Marchal zou de makkelijkste oplossing voor het probleem zijn als BHM Solar zelf tot de conclusie komt om ermee te stoppen. Maar dat is de ondernemer niet van plan. Nu moet de gemeente ‘als betrouwbare overheid’ het ingezette traject afronden.