panorama3

De zonneweide niet aanleggen bij de entree van Cothen, maar op een andere locatie in de gemeente. Achter de schermen wordt geprobeerd om zo het hoog opgelopen conflict op te lossen met actievoerders die onverminderd doorgaan met hun verzet.

 
,,Alles is bespreekbaar. Ook een alternatief plan op een andere locatie’’, zegt Maarten de Vlugt van het bedrijf BHM Solar uit Utrecht desgevraagd. ,,Ons plan voor het zonnepark in Cothen is een mooi plan. Dat willen we graag uitwerken. Alle voorbereidingen zijn erop gericht om het ook uit te voeren. Daarover hebben we afspraken gemaakt met de grondeigenaren en ook met de gemeente. Dat neemt niet weg dat we vanwege de weerstand open staan voor alternatieven, ook al is dat een ingewikkelde zaak. Als we ons plan op een andere locatie kunnen uitvoeren waar de bewoners wél blij mee zijn, dan is dat een win-winsituatie.’’
Die kant lijkt het nu in geheime besprekingen op te gaan. PCG-wethouder Hans Marchal bevestigt dat. Wat Cothenaren willen is duidelijk: de stekker uit het in hun ogen onzalige plan. Zij willen de toegang naar het dorp bij boerderij De Rijnsloot langs de Groenewoudseweg agrarisch houden. Volgens hen had de plek niet eens in aanmerking mógen komen. Dat er geen draagvlak in het dorp is, weet ook BHM Solar. De petitie van actievoerders Dora Jongerius en Jorika van Eck, die naast en tegenover de weide wonen, werd door ruim zevenhonderd huishoudens in Cothen ondertekend. ,,Dus meer dan de helft. Dus is er geen draagvlak’’, zegt Jongerius.
 

Verbaasd

Vanwege de grote weerstand die het plan voor dit zonnepark bij veel Cothenaren oproept, staat de voorbereiding op een laag pitje. Dat biedt tijd om te zoeken naar een alternatieve plek. Niet alleen BHM Solar ziet kansen, ook Marchal. Bijvoorbeeld in de Wijkersloot. Eerder zei hij in het AD net zo verbaasd te zijn als veel Cothenaren dat het boerenland naast De Rijnsloot als winnaar uit de bus kwam toen er gezocht werd naar locaties voor in totaal 60 hectare voor zonneweides. Eén locatie voor 8 hectare stond al vast: tussen de Trekweg en de dorpskern. Voor de overige 52 hectare konden bedrijven plannen indienen. 

Vier locaties werden geselecteerd, waaronder drie in het buitengebied langs het Amsterdam Rijnkanaal. Heel opmerkelijk: het agrarisch land naast De Rijnsloot kwam als plek met de hoogste score uit de bus. Het gevolg: Cothen in rep en roer. Wat ook Marchal begreep: ,,Dit is een gevoelige plek. Dat voel ik aan mijn water. De hoogste score wil nog niet zeggen dat de zonneweide er ook komt. Voordat de vergunning gegeven wordt, heeft de initiatiefnemer nog veel huiswerk te verrichten. Draagvlak creëren, participatie, landschappelijke inpassing enzovoort. Ook ik worstel met deze locatie. Het is beslist nog geen gelopen race.’’

Vergunning

Nadat oppositiepartijen CDA en SP de actievoerders te hulp schoten om het plan af te schieten, wilde een nipte meerderheid van de gemeenteraad BHM Solar toch de kans geven zijn plan verder uit te werken. Waarna het plan beoordeeld wordt bij zijn aanvraag van een vergunning. De Vlugt: ,,We mogen dus een vergunning aanvragen. Voor ons is het ongelukkig dat de wethouder niet enthousiast is.’’

Op vier andere plekken in de gemeente verlopen de voorbereidingen voor zonneweides wel gesmeerd. Daar kwamen nauwelijks bezwaren van omwonenden. Voor deze locaties zijn de vergunningen deze maand afgegeven of gebeurt dat spoedig. Vanaf volgend jaar worden 50 hectaren agrarisch land in de gemeente bedekt met zonnepanelen: aan de Trekweg in Cothen en op drie locaties langs het Amsterdam Rijnkanaal in het Wijkerbroek.