panorama3

Wij als omwonenden en de bewoners van de woning en boerderij De Rijnsloot zijn buitengewoon blij dat het zonneveld langs de Groenewoudseweg er niet komt. En we zijn ervan ovetuigd dat velen met ons, inclusief gemeente en de meeste politieke partijen  inmiddels ook blij zijn dat het unieke landschap en de entree van Cothen behouden blijft!

In 2019 werd duidelijk dat de gemeente Wijk bij Duurstede haar langere termijn energiedoelstellingen onder meer wilde realiseren met zonnevelden binnen de gemeente. De gemeente is in dat verband in 2019 een initiatief voor een burgerpanel gestart om het draagvlak bij de bewoners te onderzoeken. In het verslag dat de gemeente van de bijeenkomsten heeft opgemaakt, is vermeld dat het gehele gebied rond Cothen een kansrijk gebied is voor het realiseren van zonnevelden.  En daar ging het dus mis, zoals later zal blijken!

In januari 2020 hebben een aantal initiatiefnemers plannen voor zonnevelden ingediend bij de gemeente. In april 2020 kwam de gemeente met de beoordeling van de ingediende plannen. Een plan dat goed scoorde was dat van BHM Solar dat een zonneveld langs de Groenewoudseweg in Cothen wilde realiseren.  De gemeente geeft in haar commentaar op het plan van BHM Solar aan dat de inpassing van de zonnevelden veel aandacht moet hebben omdat er een boerderij midden in het zonneveld zou komen te liggen, maar beoordeelt het initiatief als beste van de vier plannen en gaat ervan uit dat er draagvlak voor is, want daar is immers in 2019 over gesproken in het burgerpanel.

Omwonenden en bewoners van het dorp zijn begin 2020 een actie gestart om het realiseren van een zonneveld langs de Groenewoudseweg tegen te gaan. We konden ons niet voorstellen dat bewoners van Cothen zich in 2019 in het burgerpanel positief hadden uitgesproken over dit plan. 
Op grond van de WOB is bij de gemeente aanvullende informatie opgevraagd, maar dit leidde slechts tot zeer trage reactie en onvolledige informatie vanuit de gemeente. Er is daarom door de actievoerders opnieuw contact gezocht met deelnemers van het burgerpanel van 2019. Daaruit bleek dat wel degelijk was aangegeven dat een zonneveld bij voorkeur langs het Amsterdam-Rijnkanaal moest komen, maar zeker niet langs de entree van Cothen. De gemeente had dit echter niet in het verslag van de burgerpanel bijeenkomsten verwerkt en aangegeven dat slechts een oordeel kon worden gegeven over het gehele gebied en niet over een specifieke locatie!

Dat Cothen meedoet met de duurzaamheidsdoelstellingen mag blijken uit het zonneveld dat aan de zuidkant van Cothen is goedgekeurd en waar geen grote weerstand bij de Cothenaren voor is geweest. Maar een zonneveld rondom de boerderij bij de entree van Cothen was zeer ongewenst en zou afbreuk doen aan de waarde van het unieke landschap. 

Foto petitie aanbieden.010720

Er is door de actievoerders een petitie gestart om de mening van de Cothenaren te toetsen. Meer dan de helft van de huishoudens in Cothen heeft de schriftelijke petities tegen het zonneveld aan de Groenewoudseweg ondertekend en daarmee was duidelijk dat Cothen achter ons standpunt stond!

Verschillende politieke partijen, zoals CDA, VVD en SP, kwamen alsnog in actie en hebben gesprekken gevoerd met de actiegroep om te kijken naar oplossingen.  Een motie in de gemeenteraad om het plan te stoppen haalde het niet. Wethouder Marchal gaf in de gemeenteraad aan dat de initiatiefnemers het recht hebben om hun plannen uit te werken en in te dienen. Tussentijds stoppen was geen optie.

Als actiegroep hebben we ook een aantal gesprekken gevoerd met BHM Solar. Het contact met hen was zeer positief. We hebben begrip getoond voor elkaars standpunten en gezocht naar een oplossing en mogelijke alternatieven. Eind 2020 kwam BHM Solar met het bericht dat men graag zonnevelden realiseert waarbij draagvlak en participatie een belangrijke afweging is. Men gaf aan dat ze inzien dat dit voor het zonneveld langs de Groenewoudseweg niet gaat lukken.

BHM Solar heeft daarna wethouder Marchal voorgesteld om te gaan zoeken naar een andere locatie binnen de gemeente en besloot het plan voor het zonneveld langs de Groenewoudseweg in Cothen in te trekken!

Gelet op het voorgaande gaan we ervan uit dat wethouder Marchal en de gemeenteraad er alles aan zullen doen om het BHM Solar mogelijk te maken op een andere locatie hun plan alsnog te kunnen realiseren!