panorama3

 

De gemeente heeft op 19 februari 2021 in een brief aan de omwonenden het volgende geschreven:

 

Beste mevrouw ..,

Het volgende kunnen wij wel/niet toezeggen over het in aanmerking komen voor de locatie Groenewoudseweg voor zonnevelden

.....

De ontwerp omgevingsvisie stedelijk gebied is aangepast.
Op de huidige kaart van de ontwerp omgevingsvisie stedelijk gebied is de planlocatie aan de Groenewoudseweg nog aangeduid als ‘ínitiatief voor zonneveld’. Omdat de initiatiefnemer zijn verzoek heeft ingetrokken, halen wij deze aanduiding van de plankaart. De raad heeft hiertoe ook op 16 februari over besloten. Zie ook https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/9758988/2 voor aanpassingen, waaronder: 2)Pagina 48: aanduiding zonneveld aan de Groenewoudsweg op visiekaart Cothen verwijderd. In het document https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/9758989/3 is op p, 48 te zueb dat het zonneveld is weggehaald.

Zo komt het in de visie te staan. Vanaf a.s. donderdag ligt deze ter inzage.

herziene visie

Het college kan de locatie aan de Groenewoudseweg niet zelfstandig als kansrijke locatie schrappen uit het beleidskader.
Op 3 december 2019 is het digitale beleidskader zonnevelden door de raad vastgesteld. Dit beleidskader geldt voor de huidige raadsperiode, dat wil zeggen tot en met maart 2022. Daarin heeft het betreffende perceel een groene aanduiding in de kansenkaart (onder voorwaarden kansrijk). Alleen de raad heeft de bevoegdheid dit beleidskader aan te passen. De actualisatie van dit beleidskader staat pas op de planning in de volgende raadsperiode (in 2022). De nieuwe raad zal dan een besluit moeten nemen over een maximum nieuw uit te geven hectare zonnevelden. En een besluit moeten nemen over de herziening van het beleid en de kansenkaart

Met vriendelijke groet,

 

Strategisch Beleidsadviseur Ruimte
Gemeente Wijk bij Duurstede