panorama3

Bron: Gemeente Wijk bij DUurstede

Procedure voor het indienen van principeverzoeken voor zonnevelden in de gemeente Wijk bij Duurstede - zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 3 december 2019.

 

Deadline datum van indienen

Principeverzoeken dienen vóór vrijdag 31 januari 17.00 uur te zijn ingediend via onze website: https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/bestemmingsplan-wijzigen.html

 

Legeskosten

De gemeente Wijk bij Duurstede hanteert conform de legesverordening (artikel 8.11.1) een tarief van

€ 1.585 voor het in behandeling nemen van een principeverzoek. Mocht een principeverzoek leiden tot een vergunningsaanvraag of een bestemmingsplanwijziging, dan wordt het legesbedrag van €

1.585 in mindering genomen van het legesbedrag van de vergunningsaanvraag.

 

Vooroverleg

Vooroverleg is mogelijk op maandag 6 januari 2020 tussen 13.00-16.00 uur of op dinsdag 7 januari 2020 tussen 9.00-12.00 uur of tussen 13.00-17.00 uur. Bij het vooroverleg zijn Ernest Bressers (ruimtelijke procedure) en Martine van der Woude (duurzaamheid) aanwezig. Het vooroverleg is geen kennismaking. Het is bedoeld om vragen en aandachtspunten over uw plan door te bespreken. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen gericht op het indienen van een principeverzoek. Aan dit vooroverleg zijn geen kosten verbonden.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0343 595595.

 

Procedure

Een commissie van de gemeente Wijk bij Duurstede beoordeelt de voorstellen. Deze commissie bestaat ten minste uit vakambtenaren vanuit de disciplines ruimtelijke ordening, milieu, bodem, duurzaamheid, recreatie & toerisme, natuur, cultuurhistorie, landschap en archeologie. De commissie geeft een advies aan het College van B&W. Het College neemt het uiteindelijke besluit. Dit besluit is openbaar.

 

Op maandag 17 februari 2020 nodigen we de initiatiefnemers uit voor de projecttafel. Hier vindt afstemming over uw project plaats met de betreffende vakdisciplines (landschap, natuur, milieu, bodem, archeologie, cultuurhistorie, recreatie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid) en is ruimte voor vragen. U ontvangt hierover nog nader bericht.

 

De gemeente bepaalt:

 1. De kansrijkheid van het voorstel;

 2. Het aantal punten dat aan het voorstel wordt toegekend.

 

De volgorde van de voorstellen bepalen wij op basis van de toegekende punten.

 

De gemeente geeft naast een beoordeling van de voorstellen, adviezen ter verbetering van voorstellen die 55 punten of meer hebben gehaald. De voorstellen die minder dan 55 punten hebben gehaald krijgen een afwijzing en een toelichting waarom zij zijn afgewezen.

 

Bij ieder voorstel noteert u het geplande aantal hectare zonnepanelen. Alle, in de voorstellen geplande, hectares tellen wij bij elkaar op. De gemeenteraad heeft bepaald dat er in deze raadsperiode (t/m maart 2022), in totaal niet meer dan 60 hectare aan zonnevelden mag worden gerealiseerd (inclusief zonnepark Cothen 11 ha). Voorstellen die onderaan de lijst staan, voldoende punten hebben maar niet meer binnen het totaal van 60-11=49 hectare vallen plaatsen we onderaan op een wachtlijst.

 

Drie lijsten

Wij stellen drie lijsten op:

 

Lijst I

De voorstellen hebben meer dan 55 punten en vallen binnen de maximale hoeveelheid van 60 hectare.

Lijst II

De voorstellen hebben meer dan 55 punten maar vallen buiten de 60 hectare.

Lijst III

De voorstellen hebben minder dan 55 punten.

 

Ranking van de voorstellen

Is het totaal van alle in de voorstellen geplande panelen minder dan 60 hectare dan komen alle voorstellen met 55 punten of meer op lijst I en kan voor deze voorstellen een vergunning worden aangevraagd. Komt het totaal uit op meer dan 60 hectare dan verplaatsen we de voorstellen, onderaan de lijst naar de wachtlijst (lijst II).

 

In het onderstaande voorbeeld valt één voorstel af door te weinig aantal punten. Voorstellen C, A, E, B en F komen op lijst I en daarvoor kan een vergunningaanvraag worden ingediend. Voorstellen G en H komen op lijst II, de wachtlijst. Voorstel D komt op lijst III en wijzen we af.

Voorbeeld 1

Voorstel

Punten

Aantal hectare

Zonnepark Cothen

n.v.t.

11

Voorstel C

70

10

Voorstel A

65

5

Voorstel E

60

8

Voorstel B

60

20

Voorstel F

55

6

Grens totaal

 

60

Voorstel G

50

8

Voorstel H

50

15

Voorstel D

35

10

Totaal

 

93

 

Lijst I (voorstellen die een vergunning kunnen aanvragen)

Punten

Aantal hectare

Voorstel C

70

10

Voorstel A

65

5

Voorstel E

60

8

Voorstel B

60

20

Voorstel F

55

6

Lijst II (voorstellen die op de wachtlijst komen)

   

Voorstel G

50

8

Voorstel H

50

15

Lijst III (voorstellen die worden afgewezen)

   

Voorstel D

35

10

 

Het maximum van 60 hectare is een harde grens, vastgesteld door de gemeenteraad. Wanneer voorstel F bijvoorbeeld 8 in plaats van 6 hectare zou hebben gepland, moet de initiatiefnemer dit terugbrengen tot 6 hectare. Is de initiatiefnemer daar niet toe bereid dan gaat deze initiatiefnemer van de lijst en kan het voorstel van lijst II met de hoogste score doorschuiven naar lijst I.

 

In het bovenstaande voorbeeld hebben voorstellen G en H van lijst II allebei 50 punten gescoord. Mocht dit geval zich voordoen, dan krijgen beide initiatiefnemers de kans hun voorstellen te verbeteren en aan te passen naar het aantal beschikbare hectares, en binnen zes weken nogmaals voor te leggen aan de gemeente. Als de puntentelling dan opnieuw gelijk uitkomt, bepalen we via loting welk voorstel door mag naar lijst I en een vergunningaanvraag mag indienen.

 

Informeren indieners

 1. Voorstellen op lijst I, de indiener/initiatiefnemer krijgt bericht dat hij/zij een vergunningaanvraag bij de gemeente kan indienen. Tevens krijgt de indiener/initiatiefnemer adviezen met verbeterpunten voor het voorstel.

   

  Als de voorstellen van lijst I een vergunningaanvraag hebben ingediend, volgt de ruimtelijke procedure.

  Een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag is een toets in het kader van de wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

  De vergunningaanvraag kan om gegronde redenen alsnog afgewezen worden door de gemeenteraad.

   

 2. De initiatiefnemers op lijst II krijgen bericht dat hun voorstel op een wachtlijst komt te staan. Trekt een voorstel uit lijst I zich alsnog terug dan is er een mogelijkheid om door te schuiven.

  De initiatiefnemers van de voorstellen op de wachtlijst krijgen daarover bericht.

   

 3. De initiatiefnemers op lijst III krijgen bericht dat hun voorstel is afgewezen met onderbouwing waarom.

 

De berichtgeving zullen we naar verwachting medio april 2020 versturen.