panorama3

GEBIEDSTABEL BELEIDSKADER ZONNEVELDEN WIJK BIJ DUURSTEDE

versie 3 december 2019 - vastgesteld door gemeenteraad

Naam gebied

Geschikt (inschat

ting)

Concept voorwaarden Omvang/hoogte

   

Beoordeling waarden in het gebied

 

Toelichting in woorden:

 

Groen / oranje /

rood

Omvang* gebied & ha

landbouw

Maximale opp. voor

zonneveld

Waarde landschap

Waarde natuur

Waarde cultuur

Waarde archeologie

Waarde recreatie

Waarde landbouw

Waarom rood/oranje/groen

Bosscherwaarden

Rood

225 ha

(94 ha

landbouw)

n.v.t.

 

++

 

++

 

+-

 

-

 

++

 

-

Uiterwaarden kunnen onder water staan. Lekdijk moet stevig blijven. Unieke natuurwaarden. Alleen unieke

oplossing met zeer goed ingepaste panelen.

Lunenburgerwaard

Rood

230 ha

(33 ha

landbouw)

n.v.t.

 

++

 

++

 

+-

 

-

 

++

 

-

Uiterwaarden kunnen onder water staan. Lekdijk moet stevig blijven. Unieke natuurwaarden. Alleen unieke

oplossing met beperkt aantal zeer goed ingepaste panelen.

Zoekgebieden woningbouw

Rood

90 ha. (samen)

n.v.t.

 

+-

 

--

 

-

 

+

 

--

 

+

Alleen tijdelijke installatie vanwege mogelijke woningbouw. Tegen bebouwde kom aan: veel direct

omwonenden.

Kromme Rijn

Rood

304 ha.

(228 ha

landbouw)

n.v.t.

 

++

 

+

 

++

 

+

 

++

 

+-

Afstand tot de Kromme Rijn en recreatieve paden. Alleen unieke oplossing met beperkt aantal zeer goed ingepaste

panelen.

Langbroekerwetering

– boven de wetering

Oranje

919 ha.

(657 ha

landbouw)

Max 15 ha

(1,5%)

 

++

 

+

 

++

 

-

 

+

 

+

Afstand tot het lint en andere hoofdstructuren. Extra aandacht voor cultuurgeschiedenis. Aandacht voor natuur.

Maximaal 5 hectare nabij buitenplaatsen.

Langbroekerwetering

– onder de wetering

Oranje

916 ha.

(508 ha landbouw)

Max 15 ha

(1,5%)

 

++

 

++

 

++

 

-

 

+

 

+

Extra aandacht voor natuur en cultuurgeschiedenis. Afstand tot het lint en andere hoofdstructuren.

Natura2000 Overlangbroek: geen zonneveld toegestaan.

Maximaal 5 hectare nabij buitenplaatsen.

Leuterveld

Oranje

176 ha.

(171 ha

landbouw)

Max 10 ha

(5,5%)

 

-

 

-

 

-

 

+

 

+-

 

++

Zichtlijnen vanaf de Lekdijk. Rekening houden met vrijwaringszone (dijkvoet) van 100 meter.

Buitengebied (ten zuiden van) Cothen

Groen

1.058 ha.

(711 ha

landbouw)

Max 40 ha

(4%)

 

-

 

+-

 

-

 

++

 

--

 

++

Open gebied met o.a. weidevogels. Initiatief zonnepark Cothen telt mee in maximale oppervlakte zonnevelden.

Richtlijn maximaal 20 ha per veld, bij voorkeur langs ARKanaal.

Wijkerbroek

Groen

378 ha.

(339 ha

landbouw)

Max 40 ha

(10%)

-

+-

-

-

+-

++

Open gebied met o.a. weidevogels. Zichtlijnen vanaf de Lekdijk. Richtlijn maximaal 20 ha per veld, bij voorkeur

langs ARK.