panorama3

artikel ADartikel AD

COTHEN
 Geen zonnepark langs de Groenewoudseweg! Met die boodschap overhandigden Jorika van Eck en Dora Jongerius op 14 mei 304 getekende petities aan wethouder Hans Marchal. Niet alleen zij als omwonenden, maar ook veel inwoners van het dorp zijn tegen de aanleg van een zonnepark op deze locatie. Het gebied van 9 ha omvat het gebied langs het wandelpad bij de sportvelden, Tarweveld, de Rijnsloot en de Groenewoudseweg. BHM Solar heeft een jaar de tijd om de plannen uit te werken en een vergunning aan te vragen.

door Ali van Vemde

Na het instemmen van b en w op 14 april met een principeverzoek voor dit zonneveld is veel onrust ontstaan. De omwonenden voelen zich niet gehoord en zijn bang dat zij de komende 30 jaar ingebouwd zitten tussen zonnepanelen en de inwoners van Cothen moeten wandelen tussen de zonnepanelen. En dat is niet waar ze op zitten te wachten. Er wordt naar hun idee geen rekening gehouden met hun belangen. Omwonenden zijn hierover nog niet gehoord en ze voelen zich overvallen. Wethouder Hans Marchal kon de ongerustheid niet wegnemen, maar hij legde wel de procedure uit waaruit blijkt dat de omwonenden hier zeker bij worden betrokken.

NOG GEEN VERGUNNING De wethouder begrijpt de zorgen van de omwonenden. Marchal: „Een principeverzoek is een eerste toets of het initiatief binnen het beleid past. Nu kan nog geen vergunning worden aangevraagd. De initiatiefnemer krijgt van het college eerst huiswerk, een flink aantal voorwaarden waaraan hun aanvraag moet voldoen. Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld het betrekken van omwonenden en het zou goed zijn als BHM Solar op korte termijn in gesprek gaat met de omwonenden. BHM Solar moet de zorgen, vragen, wensen en bezwaren meenemen in het plan en hier rekening mee houden bij een verdere uitwerking.” Een belangrijk onderdeel in het toetsingsproces is het duidelijk maken op welke manier de omgeving is betrokken. Dit moet duidelijk in de aanvraag voor de officiële vergunningsaanvraag staan.

BHM SOLAR Maarten de Vlugt van BHM Solar sluit zich aan bij de wethouder. „We zitten echt nog in de beginfase. Met enkele direct omwonenden hebben we al gesproken. Het is nu moeilijk om een informatieavond te organiseren maar we willen op korte termijn met de omwonenden in gesprek. Dat kan via online bijeenkomsten of we gaan bij de mensen langs. Wij vinden het belangrijk snel met elkaar in gesprek te gaan en te kijken op welke manier met de belangen van de omwonenden rekening kan worden gehouden.”

PROCEDURE Nu het principeverzoek is ingediend werkt BHM Solar het plan verder uit en betrekt de omgeving hierbij. Het plan kan worden ingediend als officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning, de gemeente oordeelt of dit voldoende is om een ontwerpbesluit te nemen. Als de gemeente instemt met de aanvraag volgt de publicatie van de aanvraag en het ontwerpbesluit (op de gemeentepagina, in 't Groentje, op Overheid.nl en in de Staatscourant). Na het nemen van een ontwerpbesluit organiseert de gemeente een informatieavond. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan een zienswijze voor het plan indienen. Daarna neemt de gemeente pas een besluit over het plan en weegt hierin alle belangen mee. De indieners van een zienswijze kunnen nog beroep indienen tegen dit besluit.

ENERGIENEUTRAAL IN 2030 De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt gekeken hoe dit op een zorgvuldige wijze voor elkaar te krijgen is. Met oog en oor voor de verschillende belangen. Wijk bij Duurstede ontving verzoeken van bedrijven die hier zonnevelden willen aanleggen. Voor de beoordeling hiervan stelde de gemeente in samenwerking met een burgerpanel in 2019 beleid voor zonnevelden op. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden een zonneveld mag worden aangelegd, maar ook hoe omwonenden hierbij moeten worden betrokken. College en raad stelden het beleid daarna vast. Het burgerpanel kreeg complimenten voor hun inzet en resultaat.

Janica van Eck en Dora Jongerius hopen dat nog veel meer inwoners van Cothen de petitie ondertekenen. Dora: „Wij willen nog wel benadrukken dat het van belang is dat inwoners van Cothen zelf kenbaar maken bij de gemeente dat ze tegen dit Zonnepark zijn. Ze kunnen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” Meer informatie over de actie van omwonenden op de website www.GroenewoudsewegCothen.nl