panorama3

De gemeente schrijft in haar verslag over de resultaten van de rondetafel gesprekken van het burgerpanel na de laatste bijeenkomst op 13 juni 2019:

--------------------------------------------
TEKST GEMEENTE

Het betreft het gebied (ten zuiden van) Cothen

Het Burgerpanel was sterk verdeeld bij dit deelgebied: de groep die gewerkt heeft aan de voorwaarden koos voor een groene kleur naar aanleiding van de dialoog die zij hebben gevoerd. Terwijl de groep die gewerkt heeft aan de gebiedstabel 80% van het gebied rood kleurde vanuit behoud van goede landbouwgrond. Er was wel consensus over een groene strook langs het Amsterdam Rijnkanaal.

In het beleidskader is een duidelijke voorkeur aangegeven voor zonnevelden langs het Amsterdam Rijnkanaal. Ook in het beleidskader is aandacht voor het dilemma tussen het willen behouden van goede agrarische grond en de mogelijkheid willen bieden voor de aanleg van zonnevelden. Daarom is de voorwaarde opgenomen dat er in geval van agrarische grond vooroverleg plaats vindt met andere agrariƫrs.

Mogelijk kan ruilverkaveling leiden tot het behouden van betere landbouwgrond of het belemmeren van bedrijfsvoering van collega-agrariƫrs voorkomen. Tegelijkertijd zijn het de eigenaren van agrarische gronden die zelf besluiten of ze een zonneveld een aantrekkelijke optie vinden ten opzichte van de huidige functie. Kennelijk levert het verpachten van de grond of het zelf exploiteren van een zonneveld voor hen meer op. Deze bedrijfsmatige keuzevrijheid is waardevol, net als de andere waarden die worden afgewogen in het beleidskader. Omdat de oorspronkelijke (agrarische) functie gewaarborgd blijft, is het goed mogelijk dat de grondeigenaar bij een nieuwe gelegenheid een nieuwe afweging maakt.

Voorstel: er was geen eenduidig advies vanuit het Burgerpanel, daarom het behouden van de groene kleur vanuit het beleidskader (op basis van bestaande wet- en regelgeving, inbreng belanghebbenden en gespreksavond inwoners). Duidelijke voorkeur aangeven voor zonnevelden langs het Amsterdam Rijnkanaal

EINDE TEKST GEMEENTE
-----------------------------------------------------

In het voorstel van de gemeente wordt dus geconcludeerd dat de kleur voor het gebied groen (geschikt) moet zijn op basis van wet- en regelgeving (?), inbreng belanghebbenden en gespreksavond inwoners. 

De gemeente wekt de indruk dat de betrokkenen in het burgerpanel zich hebben uitgesproken voor een groen (geschikt) gebied langs de dorpskern van Cothen terwijl het burgerpanel in 2019 ervan uitging dat een zonneveld ten zuiden van Cothen zou worden gerealiseerd (inmiddels in uitvoering). 
Het voorstel om zonnepanelen langs het dorp Cothen te plaatsen werd helemaal niet zo besproken. 

Ook meerdere deelnemers van het burgerpanel in 2019 zijn daarom nu onaangenaam verrast.