panorama3

foto zonnepanelen AD

Cothen faliekant tegen zonneweide.

‘Dat de gemeente de entree van het dorp zó wil verloederen’

Lees het artikel in het AD

De zonnepanelen zouden het grasland moeten bedekken dat tussen boerderij De Rijnsloot en de sportvelden van Fortissimo ligt. Willem de Boer: ,,Deze mooie, karakteristieke boerderij wordt aan de zij- en achterkant ingebouwd met panelen. Hoe kun je zoiets bedenken?’’

Samen met zijn overbuurvrouw Jorika van Eck, een van de bewoners van de boerderij, is hij een petitie gestart tegen de komst van de zonnepanelen. Zij vinden dat deze weilanden rond het dorp groen horen te blijven. Diverse Cothenaren steunen hen, om redenen als horizon- en landschapsvervuiling. De Boer: ,,Niet alleen wij, maar ook mensen aan de rand van het dorp kijken erop uit.’’

Kees Vernooij, geboren in boerderij De Rijnsloot: ,,Het verbaast mij dat de gemeente de entree van ons dorp op deze manier wil verloederen. Iedereen die het dorp in- of uitgaat, wordt ermee geconfronteerd. Zonneweides prima, maar niet strak naast de bebouwde kom.’’

De Rijnsloot

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wil 60 hectare zonneweides. Tussen de Trekweg en de dorpskern komt een zonneveld van 8 hectare. Voor de overige 52 hectare zijn vier locaties geselecteerd, waarvan het agrarisch land naast De Rijnsloot als plek het hoogste scoort. ,,Onbegrijpelijk’’, zegt De Boer.

Die reactie verbaast wethouder Hans Marchal niets. Marchal: ,,Dit is een gevoelig punt. Dat voel ik aan mijn water. Van tevoren hebben we de hele procedure afgesproken. Initiatiefnemers konden plannen indienen. Deskundigen hebben punten gegeven. Met negentig punten kwam deze locatie als hoogste uit de bus. Dat wil nog niet zeggen dat de zonneweide er ook komt. Voordat de vergunning gegeven wordt, heeft de initiatiefnemer nog veel huiswerk te verrichten. Draagvlak creëren, participatie, landschappelijke inpassing enzovoort. Ook ik worstel met deze locatie. Het is beslist nog geen gelopen race.’’

Schapen

Het grasland was eigendom van Jos Vernooij op boerderij De Rijnsloot. Toen hij als melkveehouder stopte, kocht het Bouwfonds de grond speculatief om er te zijner tijd huizen op te bouwen. Toen duidelijk werd dat daar niet gebouwd mocht worden, werd de grond doorverkocht aan twee agrariërs, de broers André en Hans van Rooijen. Zij willen er met BHM Solar als initiatiefnemer 9 hectare zonnevelden aanleggen. Die projectontwikkelaar ziet het als een uitdaging om de karakteristieke boerderij en het zonneveld landschappelijk in te passen. Door de hoogte van de zonnepanelen aan te passen en veel ruimte tussen de panelen te creëren, zouden er permanent schapen onder de panelen kunnen lopen.